Technologia·Artis·2006

Sborník příspěvků 1. semináře  Akademické laboratoře materiálového průzkumu


Akademie výtvarných umění v Praze
Akademická laboratoř materiálového průzkumu
Archiv historické výtvarné technologie

 

Nové·metody·a·témata·v·analýze
malířských·výtvarných·děl

 

Seminář uspořádala Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA),
společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze
a Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži u Prahy

Organizační výbor a redakce sborníku:
RNDr. Janka Hradilová
Dr. David Hradil
Martin Pavala, akad. mal.
Prof. Karel Stretti, akad. mal.

 

Redakce neručí za obsah jednotlivých příspěvků semináře

 

Sborník byl vydán s finanční podporou
realizace výzkumného záměru
MŠMT 6046144603

ISSN 1211-3018
ISBN 80-239-7986-8

 

design